پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

از این پس (14بهمن 1396) این وبلاگ با موضوع تخصصی امنیت اسلامی (ریشه‌های ناامنی و راه‌حلهای امنیت سازی) بروز خواهد شد

پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

از این پس (14بهمن 1396) این وبلاگ با موضوع تخصصی امنیت اسلامی (ریشه‌های ناامنی و راه‌حلهای امنیت سازی) بروز خواهد شد

پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مباحث مفهومی امنیت» ثبت شده است

۰۹خرداد

تنها جاهایی خلاصه شده است که به نقشه هوایی کلّی امنیت کمک می کند.این کتاب ترجمه دکتر اصغر افتخاری و از انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی می باشد.

در مطالعات امنیتی دو گفتمان غالب داریم: گفتمان امنیت سلبی و گفتمان امنیت ایجابی

برادر مصطفی
۳۰ارديبهشت

پس از مشورت با دکتر اصغر افتخاری از صاحبنظران اصلی حوزه امنیت در کشور جهت شروع کار سیر ذیل را جهت شناخت کلی مباحث نظری امنیت پیشنهاد کردند:

برادر مصطفی
چه کسی وبسایتم را لینک کرده?