پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

از این پس (14بهمن 1396) این وبلاگ با موضوع تخصصی امنیت اسلامی (ریشه‌های ناامنی و راه‌حلهای امنیت سازی) بروز خواهد شد

پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

از این پس (14بهمن 1396) این وبلاگ با موضوع تخصصی امنیت اسلامی (ریشه‌های ناامنی و راه‌حلهای امنیت سازی) بروز خواهد شد

پایگاه کاشف: وبلاگ تخصصی امنیت سیستان و بلوچستان

هو الکاشف 

این وبلاگ در راستای ارائه اطلاعات و کار علمی در حوزه امنیت سیستان و بلوچستان راه اندازی شده است. خلأ سیاستگذاری در امور مربوط به امنیت سیستان و بلوچستان به عنوان گلوگاه ایران و نقطه استراتژیک کشور،  ما را بر آن داشت تا در قالب یک وبلاگ مطالب خود را به صورت علمی و تجربی در معرض دید علاقه مندان قرار دهیم.

نظر به اینکه سیاستگذاری در امور سیستان و بلوچستان کار یک نفر که ساکن سیستان و بلوچستان نیست نمی باشد و تیمی از متخصّصان و صاحبان تجربه را می طلبد، مسئول وبلاگ تمنّای همکاری صاحب نظران امور ذیل خصوصاً صاحب نظران بومی در مورد سیستان و بلوچستان را دارد:

بازرگانی و اقتصاد سیستان و بلوچستان

کارآفرینی سیستان و بلوچستان

ویژگی های سیاسی سیستان و بلوچستان و منابع قدرت در آن

تشکیلات های سیاسی- اجتماعی در سیستان و بلوچستان

ویژگی های شخصیتی و روانی اشخاص مؤثر و ذی نفوذ در سیستان و بلوچستان

ویژگی های مردم و جامعه شناسی سیستان و بلوچستان

عقاید و مذاهب موجود در سیستان وبلوچستان

آدرس ایمیل:

salehiabbas037@gmail.com

پایگاه کاشف

 

 

چه کسی وبسایتم را لینک کرده?